KARIERA
KONTAKT
COVID 19
UMÓW SIĘ ONLINE
CENTRUM WIEDZY
TRADYCYJNE BIOMARKERY SPOŻYCIA ALKOHOLU

TRADYCYJNE BIOMARKERY SPOŻYCIA ALKOHOLU


 


Tradycyjne biomarkery spożycia alkoholu obecne są u każdego człowieka, ich poziom podlega zmianom w obecności alkoholu. Należą do nich Gamma-glutamylotransferaza GGTP, Aminotransferaza alaninowa ALT i asparaginowa AST, średnia objętość erytrocytu MCV - parametr morfologii krwi.

Biomarkery te były dotychczasowo używane do oceny historii konsumpcji alkoholu, jednak ze względu na małą czułość i swoistość zaleca się wykorzystywanie nowoczesnych biomarkerów konsumpcji alkoholu, substancji które powstają w organizmie na skutek spożycia alkoholu.