Już 30 wrzesnia w Łodzi w  Instytutucie Centrum Zdrowia Matki Polki odbędzie sie następna edycja konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu Spotkania z dietetyką  funkcjonalną pt. „Dysbioza-  diagnostyka i leczenie za pomocą żywności i  probiotyków” 

więcej

ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 08.08.2016 roku w związku z realizacją projektu POIR.02.01.00-00-0172/15 współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych” w przedmiocie dostawy, instalacji i serwisu urządzeń i mebli dla laboratorium w Lublinie, ul. Ceramiczna 1, wybrano ofertę złożoną przez DaKer s.c.

więcej

Zaleca się wykonanie badań w kierunku wirusa Zika u osób, które podróżowały do stref występowania wirusa, bądź odbyły niezabezpieczony stosunek płciowy z osobą, która przebywała w strefie występowania wirusa.

więcej

ALAB laboratoria sp. z o.o. niniejszym zawiadamia, że w odpowiedzi na pytania i prośby Oferentów do konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 sierpnia 2016 roku na dostawę, instalację i serwis urządzeń w związku z realizacją projektu POIR.02.01.00-00-0172/15 współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych”, z dniem 16 sierpnia br. wprowadza się zmiany i odstępstwa od warunków opisanych w zapytaniu ofertowym.

więcej

Alab laboratoria sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na dostawę, instalację i serwis urządzeń w związku z realizacją projektu POIR.02.01.00-00-0172/15 współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych

więcej

Alab laboratoria sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego w związku z realizacją projektu POIR.02.01.00-00-0172/15 współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych” wybrano ofertę firmy „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna.

więcej

Do diagnozowania nietolerancji pokarmowej służą między innymi testy FoodProfil umożliwiające identyfikację szkodliwych dla nas produktów.

więcej

ALAB laboratoria sp. z o.o. niniejszym zawiadamia, że termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert realizowanego w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0172/15 współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE pn. „Stworzenie nowoczesnego centrum badawczego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych” w przedmiocie dostawy, instalacji i serwisu urządzeń z przeznaczeniem do użytkowania w pomieszczeniach Spółki w Lublinie, przy ul. Ceramicznej 1, został przedłużony do dnia 5 sierpnia 2016 roku.

więcej
KARIERA