KARIERA
KONTAKT
COVID 19
UMÓW SIĘ ONLINE
CENTRUM WIEDZY
SYGNALISTA
ALKOHOL

ALKOHOL

 


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia Europejczyków. Większość problemów zdrowotnych o charakterze somatycznym i/lub psychicznym pojawia się w wyniku
przewlekłego nadużywania alkoholu. Ryzyko szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem zależy w znacznej mierze od ilości wypijanego alkoholu, jak również jednoczesnego zażywania leków z alkoholem.
Alkohol jest zaliczany do substancji psychoaktywnych, a uzależnienie alkoholowe jest  typowym nałogiem, a nie przyzwyczajeniem.

 

Badania dostępne w naszej ofercie pozwolą nie tylko oznaczyć ilościowy poziom alkoholu we krwi osoby badanej, ale i dadzą obiektywną informację o spożyciu alkoholu oraz zmianach jego konsumpcji w czasie.  
 

 


Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
 

                                  https://www.alablaboratoria.pl/19944-nowoczesne-biomarkery-spozycia-alkoholu