KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

Metody genetyczne

 

Klasyczne metody diagnostyki zakażeń obejmują hodowlę drobnoustrojów na pożywkach oraz identyfikację metodami biochemicznymi. Proces oznaczenia trwa zazwyczaj kilka dni, ale czas może wydłużyć się, jeżeli ustalenie przyczyny biegunki wymaga wykonania kilku badań. Wyhodowanie i identyfikacja niektórych mikroorganizmów wymaga ponadto specyficznych, niedostępnych w rutynowej diagnostyce metod.
Diagnostyka molekularna z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) umożliwia wykrywanie fragmentów materiału genetycznego charakterystycznych dla poszukiwanego drobnoustroju. Metodę cechuje wysoka czułość i specyficzność oraz krótki czas wykonania oznaczenia. Jest ona skuteczna również w diagnostyce mikroorganizmów trudnych w hodowli. Wynik oznaczenia genetycznego jest prosty w interpretacji.

Panel Novodiag®Bacterial GE+:

Panel służy do szybkiej diagnostyki patogenów bakteryjnych wywołujących zakażenia przewodu pokarmowego. Materiałem do badania jest kał. Oznaczenie wykonuje się testem genetycznym Bacterial GE+ w systemie Novodiag firmy Mobidiag. Zastosowana w badaniu metoda Real Time – PCR w połączeniu z metodą mikromacierzy pozwala na jednoczesne wykrywanie w próbce z wysoką czułością i swoistością materiału genetycznego wielu mikroorganizmów. W badaniu wykorzystywane są jednorazowe kasety (kartridże) zawierające wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji. Kasety zawierają również wewnętrzną kontrolę.

Wynik dodatni testu wskazuje na wykrycie jednego lub, w przypadku koinfekcji, kilku drobnoustrojów. Prawidłowość wykonania oznaczenia potwierdza pozytywny wynik wewnętrznej kontroli testu.

Panel Novodiag®Bacterial GE+ obejmuje 13 drobnoustrojów będących najczęstszą przyczyną bakteryjnego zakażenia przewodu pokarmowego:

 • Campylobacter coli
 • Campylobacter jejuni
 • Clostridium difficile toksyna B
 • Enteroagregacyjne Escherichia coli (EAEC)
 • Enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC), Shiga-toksyny stx1 and stx2
 • Enteropatogenne Escherichia coli EPEC
 • Enterotoksynogenne Escherichia coli (ETEC)
 • Salmonella spp.
 • Shigella spp. / enteroinwazyjne Escherichia coli (EIEC)
 • Vibrio cholerae
 • Vibrio parahaemolyticus
 • Yersinia enterocolitica
 • Yersinia pseudotuberculosis/pestis