KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

TYDZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

 

  • W dniach 13-19 listopada 2017r. przypada Światowy Tydzień iedzy o Antybiotykach, a w dniu 18 listopada 2017r. przypada Europejski Dzień iedzy o Antybiotykach. Głównym przesłaniem tych wydarzeń jest upowszechnianie wśród lekarzy i pacjentów wiedzy na temat negatywnych skutków nadużywania antybiotyków.
     
  • Od czasu zastosowania do walki z chorobami zakaźnymi penicyliny, dzięki opracowanym do tej pory ponad 150 antybiotykom, uratowano wiele milionów ludzi. Niestety, zbyt częste i nieuzasadnione podawanie tych leków w terapii (na przykład w chorobach wirusowych), weterynarii czy rolnictwie, przyczyniło się do wykształcenia przez drobnoustroje różnych mechanizmów lekooporności. Zjawisko to stało się na tyle powszechne, że w powiązaniu z bardzo ograniczonym postępem w opracowaniu nowych leków przeciwbakteryjnych, stało się ono wielkim zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Prawdopodobieństwo powrotu do ery przedantybiotykowej przyczyniło się do zajęcia problemem lekooporności przez szereg organizacji na całym świecie, w tym WHO, ECDC, CDC i FDA . W Polsce ośrodkiem wiodącym w tym zakresie jest Narodowy Instytut Leków, w którym pod  kierownictwem Prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz realizowany jest Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Jednym z elementów tego programu jest zagadnienie racjonalnej antybiotykoterapii.
     
  • Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. dotyczącym właściwego doboru antybiotyków w terapii pacjentów.  Gościem webinarium będzie dr n.med. Aleksandra Paź, specjalista farmakologii klinicznej z Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani Doktor podzieli się swoimi doświadczeniami wynikającymi z wieloletniej współpracy z m.in. oddziałami szpitalnymi. Poruszone będą między innymi zagadnienia farmakokinetyki i farmakodynamiki antybiotyków.

Zgłoszenia należy wysyłać mailem do dnia 25.11.2017r. na adres: webinarium@alab.com.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać WEBINARIUM ANTYBIOTYKOTERAPIA , w treści maila wpisujemy: imię i nazwisko, miejsce pracy, numer PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU oraz kontaktowy numer telefonu. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przydatne linki:

http://www.antybiotyki.edu.pl/

http://www.korld.edu.pl/

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/