KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

INFORMACJE O BADANIACH LABORATORYJNYCH

Czekasz na wynik badania? Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Ten formularz ułatwi nam rozpatrzenie sprawy oraz kontakt z Tobą!

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
*Przyjąłem/ęłam, do wiadomości i akceptuję poniższe:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na wiadomość. Administratorem danych jest ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane, aby otrzymać odpowiedź na zgłoszone zapytanie zgodne z wybranym powodem zgłoszenia.
Przyjąłem/ęłam, do wiadomości i akceptuję poniższe:
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska i adresu e-mail w celu otrzymywania informacji marketingowych od Administratora danych – ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. Informujemy jednocześnie, że przysługuje Panu/i prawo wglądu do danych oraz ich uzupełniania, uaktualnienia oraz żądania sprostowania.

* – pola wymagane!
SIEDZIBA FIRMY:


ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Tel.: (0 22) 349 60 60
Fax: (0 22) 349 60 23
E-mail: info@alab.com.pl

KRS 0000040890 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wartość kapitału zakładowego: 1 002 000 PLN, NIP 522-000-02-17