6-merkaptopuryna

Sprawdź
cenę badania

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie zalecane u osób stosujących terapię tiopurynami.

   

  Pełna ocena skuteczności leczenia pacjenta tiopurynami możliwa jest dopiero po 2-3 miesiącach od rozpoczęcia terapii. W tym czasie ważne jest monitorowanie stanu zdrowia chorego w celu wykrycia wczesnych objawów toksyczności (hepatotoksycznosći), poprzez określenie stężenia metabolitów leków, w tym 6-MP.

  Charakterystyka badania

  Badanie poziomu 6-merkaptopuryny,  leku o działaniu cytostatycznym i immunosupresyjnym stosowanym w chemioterapii nowotworów , głównie w przewlekłej białaczce szpikowej i ostrej białaczce limfoblastycznej, a także w leczeniu chorób immunosupresyjnych.

   

  Działanie leku:

  • Hamuje syntezę kwasów nukleinowych
  • Poprzez zablokowanie działania amidotransferazy blokuję syntezę puryn
  • Poprzez działanie na przemianę kwasu inozynowego w AMP i GMP hamuję także końcowy etap syntezy kwasów nukleinowych
  • Wbudowuję się w łańcuch DNA

  Zbyt duże dawki tego leku mogą powodować leukopenie, trombocytopenie, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka), żółtaczkę i podwyższone stężenie bilirubiny we krwi.

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X