do -30% na WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ z kodem: KWIEPAK Sprawdź
Strona główna > Pracownia genetyki
Pracownia genetyki

Pracownia genetyki

 

  • Pracownia Genetyki ALAB laboratoria Sp. z o.o. to nowoczesne laboratorium diagnostyczne oferujące badania z zakresu biologii molekularnej oraz genetyki człowieka. Wysokie kwalifikacje personelu o wykształceniu w zakresie mikrobiologii , biotechnologii oraz analityki medycznej pozwalają na profesjonalne i rzetelne podejście do każdego wykonywanego przez nas badania. Posiadamy kompetencje potwierdzone certyfikatami do wykonywania badań w dziedzinie biologii molekularnej.
 
  • Stosowane przez nas wyposażenie jest nadzorowane i posiada stosowne certyfikaty. W ramach nadzoru wyposażenie corocznie podlega wzorcowaniu w laboratoriach wzorcujących, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze stosowane w naszym laboratorium charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Umożliwiają one wykrywanie materiału genetycznego zarówno wirusów, jak i bakterii, a także oznaczenie polimorfizmu sekwencji DNA człowieka.
 
  • Współpracujemy z wieloma laboratoriami genetycznymi zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 
 
  • Większość uzyskanych w naszym laboratorium wyników dostępna jest drogą elektroniczną, on-line za pośrednictwem strony internetowej www.alablaboratoria.pl, z zachowaniem kryteriów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych. Samodzielne pobranie wyniku jest możliwe w chwili jego zatwierdzenia i złożenia certyfikowanego podpisu elektronicznego przez diagnostę laboratoryjnego.
Jakość
  • Pracownicy zatrudnieni w laboratorium przestrzegają zasad profesjonalizmu, etyki, obiektywizmu oraz pełnej poufności. Przebieg każdego badania jest przez nas dokładnie dokumentowany i archiwizowany. Laboratorium uczestniczy w programach zewnętrznej oceny jakości badań molekularnych organizowanych między innymi przez INSTAND (Niemcy) oraz LABQUALITY (Finlandia).
 
  • Prowadzimy także systematyczną wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości. W ramach tego systemu każda partia wykonywanych przez nas badań zawiera kontrolę dodatnią i ujemną, a poszczególne badania zawierają kontrolę wewnętrzną, co gwarantuje otrzymanie wiarygodnych i rzetelnych wyników. Pracujemy na nadzorowanym sprzęcie i certyfikowanych odczynnikach przeznaczonych do diagnostyki in vitro (CE – IVD). Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001. Nasze kompetencje techniczne są potwierdzone poprzez uzyskanie certyfikatu akredytacji na zgodność z normą PN – EN ISO 15189 (norma ta określa wymagania dotyczące kompetencji oraz jakości dla laboratoriów medycznych), ponad to pracujemy zgodnie ze standardami jakości zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z póź.zm.).