Badanie ekspresji cząsteczki PD-L1 na komórkach nowotworowych i immunologicznych w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (oraz innych chorób nowotworowych)

Sprawdź
cenę badania

  Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X