Badanie mutacji w genach KRAS (4 kodony) w kwalifikacji chorych na raka jelita grubego

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania