PAKIET MĘŻCZYZNY (zawiera 14 badań)

  Opis pakietu

  Pakiet badań dla mężczyzny zawiera 14 badań będących podstawowymi testami profilaktycznymi, oceniającymi stan zdrowia mężczyzny, szczególnie do 40 r.ż.

  Aktywność fizyczna, zrównoważona dieta oraz badania profilaktyczne powinny być podstawą zdrowego stylu życia.

  Pakiet mężczyzny zawiera badania pozwalające na ocenę ogólnego stanu zdrowia, w tym czynności wątroby, nerek i tarczycy. Poza tym  elementem pakietu jest również badanie poziomu cholesterolu i kwasu moczowego - wskazujące na czynniki ryzyka chorób serca, poziom magnezu oraz glukozy.

  W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • MORF - Morfologia (C55)
  • OB - Odczyn Biernackiego (C59)
  • MOCZ - Badanie ogólne moczu (A01)
  • CHOL - Cholesterol całkowity (I99)
  • TG - Triglicerydy (O49)
  • HDL - Cholesterol HDL w surowicy (K01)
  • LDL-WYL - Cholesterol LDL - wyliczany (K03)
  • GLU - Glukoza (L43)
  • URIC - Kwas moczowy w surowicy (M45)
  • KREA - Kreatynina w surowicy (M37)
  • MG - Magnez w surowicy (M87)
  • ALT - Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)
  • AST - Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)
  • TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69)

  Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.

  Wykonujesz pakiet badań badań dla mężczyzny. Poproś DODATKOWO w Punkcie Pobrań o BEZPŁATNE BADANIE WZW typu C - przeciwciała HCV. AKCJA PROFILAKTYCZNA - BEZPŁATNE BADANIE HCV.  Masz dodatkowe pytania - hcv@alab.com.pl

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok