PAKIET LIPIDOGRAM ROZSZERZONY (zawiera 9 badań)

  Opis pakietu

  Pakiet lipidogram rozszerzony to panel badań zawierających wszystkie testy z rutynowego lipidogramu (cholesterol całkowity, HDL, LDL, nie-HDL, trójglicerydy) oraz lipoproteinę A, apolioproteiny A1 i B.

  Lipidogram to jedno z podstawowych badań wykonywanych w diagnostyce laboratoryjnej. W jego skład wchodzi poziom cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL,  HDL, nie-HDL i trójglicerydów.

  W celu zmierzenia gospodarki lipidów w organizmie często zleca się tylko poziom cholesterolu całkowitego, jednak cały lipidogram, lepiej niż tylko cholesterol całkowity, obrazuje czy jesteśmy zagrożeni zachorowaniem na choroby układu sercowo-naczyniowego i narażeni na ich powikłania.

  Osoby zdrowe powinny wykonywać lipidogram co najmniej raz na 5 lat, natomiast osoby z chorobami układu krążenia (takimi jak miażdżyca) lub z grup ryzyka (otyłość, rodzinne występowanie chorób sercowych) powinny wykonywać to badanie raz do roku, lub według zaleceń lekarza.

  Pakiet lipidogram rozszerzony oprócz rutynowego lipidogramu zawiera rzadko jeszcze zlecane badania: lipoproteina A, Apo A1 oraz Apo B.

  • Apo B, czyli apolipoproteina B to białkowy składnik LDL-cholesterolu, stanowiący aż 80% jego składu. Dlatego dobrze odzwierciedla jego stężenie we krwi, może być wskaźnikiem ryzyka chorób o podłożu miażdżycowym i jest źródłem dodatkowych informacji o stanie naszych lipidów.
  • Apo A1, czyli apolipoproteina A jest z kolei główny składnikiem białkowym w HDL-cholesterolu, usuwa nadmiar cholesterolu z komórek i przenosi go do wątroby w celu jego utylizacji lub dalszego metabolizowania. Poziomy Apo A1 mają tendencję do wzrostu i spadku wraz z poziomami HDL, a niedobory Apo A1 korelują ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

  W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • CHOL - Cholesterol całkowity (I99)
  • TG - Triglicerydy
  • HDL - HDL cholesterol
  • LDL-WYL - LDL wyl
  • nie-HDL cholesterol
  • APO-B - Apolipoproteina B (APO B) (I67)

  Dodatkowo w pakiecie rozszerzonym:

  • LP-A - Lipoproteina a - Lp(a) (M69)
  • APO-A1 - Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)
  • INDAPO - index

  Przygotowanie do badań:

  Pod tymi linkami znajdziesz informację o przygotowaniu się do badania:
  Jak przygotować się do pobrania krwi?

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok