Wyniki badań online

Wyniki pojawiają się w chwili podpisania wyniku przez diagnostę. Dokumenty są podpisane elektronicznie i są pełnoprawnymi wynikami. Czas wykonania badania zgodny jest z informacjami uzyskanymi od laboratorium w chwili pobrania.
Pesel/Data urodzenia:
- -
Podaj PESEL osoby, której wyniki chcesz pobrać, w przypadku braku numeru PESEL podaj datę urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD)
Numer badania:
Podaj numer, który otrzymałeś podczas pobrania
Wybierz rodzaj pliku do pobrania
Zaznacz pole powyżej
Do prawidłowego otworzenia wyniku w pdf potrzebny jest program Acrobat Reader, dostępny na stronie producenta.