BORELIOZA - PAKIET POTWIERDZENIA (met.Western Blot)

  Opis pakietu

  Borelioza z Lyme to najbardziej rozpowszechniona choroba odkleszczowa w naszym kraju. Co roku notuje się ok. 20 tys. nowych zachorowań. Rozpoznanie choroby bywa trudne, ponieważ charakterystyczny objaw boreliozy w postaci rumienia występuje u ok. 30-50% pacjentów. Zatem u ponad połowy badanych kluczowy jest odpowiedni dobór badań laboratoryjnych.

  Zgodnie z rekomendacjami diagnostyka boreliozy jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności – po ukąszeniu kleszcza – wykonuje się badania z Borelioza – pakiet przesiewowy (przeciwciała w klasie IgM oraz IgG). Jeśli wyniki pierwszego etapu są dodatnie lub wątpliwe, należy je potwierdzić badaniami z Borelioza - pakiet potwierdzenia, wykonywanymi metodą Western-Blot. Należy pamiętać, iż interpretacja wyników badań musi być skorelowana z objawami klinicznymi pacjenta.

  WAŻNE:

  Diagnostyka boreliozy często sprawia trudności interpretacyjne, ponieważ odpowiedź immunologiczna u pacjentów może przebiegać odmiennie niż w typowych infekcjach. Dlatego wszystkie wyniki u pacjenta muszą być interpretowane łącznie z objawami klinicznymi. Jeśli wyniki są wątpliwe lub nieskorelowane z obrazem klinicznym, wskazane jest powtórne wykonanie badań na boreliozę lub rozszerzenie o badania uzupełniające.

  Jak wygląda schemat diagnostyczny w boreliozie i czym charakteryzują się poszczególne stadia choroby odkleszczowej? Wyjaśnia artykuł w Centrum Wiedzy ALAB laboratoria.

  W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot
  • Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot

  Borelioza PAKIET POTWIERDZENIA zawiera badania wykonywane techniką Western-blot, które powinny być wykonane w II etapie diagnostyki, w celu weryfikacji wyników wątpliwych lub dodatnich uzyskanych w etapie pierwszym (BORELIOZA – PAKIET PRZESIEWOWY).

  Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat diagnostyki boreliozy i dlaczego jest ona taka trudna zapraszamy do odsłuchania webinaru, który poprowadził prof. T. Wielkoszyński

   

  Przygotowanie do badań

  Badania nie wymagają specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo. Materiałem do badania jest krew.

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok