NIE TOLERUJĘ MLEKA ROZSZERZONY (zawiera 5 badań)

  Opis pakietu

  Pakiet nie toleruję mleka rozszerzony jest najszerszym z rodziny pakietów występujących w ALAB laboratoria, pozwalających na różnicowanie przyczyn nietolerancji mleka u pacjentów. Od pozostałych pakietów różni się obecnością badania pozwalającego na wykrycie genetycznej predyspozycji do nietolerancji laktozy.

  Nietolerancja mleka krowiego to dolegliwość występująca u ok. 30% dorosłych Polaków. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną tego problemu jest nietolerancja laktozy - cukru występującego w mleku - uniemożliwiająca prawidłowe jego trawienie i powodująca szereg dolegliwości brzusznych.

  Nietolerancja laktozy może być nabyta lub wrodzona - uwarunkowana genetycznie. Dlatego w Pakiecie nie toleruję mleka rozszerzonym znajduje się badanie pozwalające zdiagnozować obecność polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT, warunkującego tę dolegliwość.

  Oprócz badań w kierunku nietolerancji laktozy pakiet zawiera badania pozwalające wykryć alergię na składniki (komponenty) białek mleka krowiego - alfa-laktoalbuminę, beta-laktoglobulinę lub kazeinę.

  W skład pakietu wchodzą następujące badania:

  • Alfa laktoalbumina (F76) - IgE swoiste
  • Beta laktoglobulina (F77) - IgE swoiste
  • Kazeina (F78) - IgE swoiste
  • Test nietolerancji laktozy (materiał pobierany w domu przez pacjenta po odebraniu z punktu pobrań specjalnego zestawu - w tym celu prosze wcześniej skontaktować się z wybranym punktem pobrań)

  Dodatkowo w pakiecie rozszerzonym:

  • Nietolerancja laktozy - wykrywanie obecności polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT metodą Real Time PCR

  Niniejszy pakiet zawiera w swoim składzie badanie z zakresu genetyki człowieka. Na każde badanie z zakresu genetyki człowieka wymagana jest podpisana przez pacjenta deklaracja świadomej zgody na wykonanie takiego badania. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania w miejscu: Formularze dla pacjenta.

  Akceptujemy również skierowanie od lekarza wystawione na innych drukach i dołączone do skierowania ALAB.

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok