PAKIET MĘŻCZYZNY 40+ (zawiera 16 badań)

 • Opis pakietu

  Pakiet badań dla mężczyzny 40+ jest przeznaczony dla mężczyzny, którzy świadomie o siebie dba  i, chcąc utrzymać dobry stan zdrowia, wykonuje podstawowe badania profilaktyczne.

  Każdy aktywny mężczyzna po 40 r.ż. narażony jest na zachorowanie na choroby cywilizacyjne, takie jak choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. Dodatkowo może pojawiać się przerost gruczołu krokowego (objawiający się częstym oddawaniem moczu). Z tego powodu po 40 r.ż. należy szczególnie pamiętać o regularnym wykonywaniu badań laboratoryjnych. Aby to ułatwić, zestawiliśmy 17 badań w jeden pakiet, który można wykonać w czasie jednego pobrania krwi i przy jednej wizycie w laboratorium.

  Jakie badania i dlaczego wchodzą w skład pakietu? 

  Między innymi poziom glukozy oraz lipidogram. Należy pamiętać, iż wysokie stężenie cholesterolu jest bardzo poważnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, z tego powodu Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje, aby to badanie po raz pierwszy zrobić już w 20 r.ż. Natomiast badanie poziomu glukozy to prosty test pozwalający wykryć cukrzycę zanim pojawią się jej objawy.

  Pakiet zawiera również badania oceniające czynność ważnych narządów:

  • wątroby – enzymy AlAT i AspAT
  • nerek – kreatynina w surowicy oraz badanie ogólne moczu
  • tarczycy – badamy hormon TSH

  Oceniany jest również także poziom wapnia (wbrew powszechnie panującej opinii osteoporoza nie jest chorobą, na którą chorują wyłącznie kobiety) i magnezu. No i wreszcie ważne dla mężczyzn badanie – poziom PSA. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca, aby pierwsze badanie PSA wykonać w wieku 40 – 45 lat!

  Wykonywanie badań profilaktycznych jest ważne w każdym wieku, jednak w przypadku pacjentów 40+ jest szczególnie istotne, ponieważ w piątej dekadzie życia wiele chorób może zacząć się niepostrzeżenie i ważne jest, aby je w odpowiednim momencie wykryć.

   

  W skład pakietu wchodzą następujące badania z krwi:

  • MORF - Morfologia (C55)
  • OB - Odczyn Biernackiego (C59)
  • CHOL - Cholesterol całkowity (I99)
  • TG - Triglicerydy (O49)
  • HDL - Cholesterol HDL w surowicy (K01)
  • LDL-WYL - Cholesterol LDL - wyliczany (K03)
  • GLU - Glukoza (L43)
  • URIC - Kwas moczowy w surowicy (M45)
  • KREA - Kreatynina w surowicy (M37)
  • MG - Magnez w surowicy (M87)
  • ALT - Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)
  • AST - Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)
  • TSH - Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69)
  • TPSA - PSA całkowity (I61)
  • CA - Wapń całkowity w surowicy (O77)

  oraz badanie moczu

  •  MOCZ - Badanie ogólne moczu (A01)     

   

  Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.

   

  Wykonujesz pakiet badań dla mężczyzny. Poproś DODATKOWO w Punkcie Pobrań o BEZPŁATNE BADANIE WZW typu C - przeciwciała HCV. AKCJA PROFILAKTYCZNA - BEZPŁATNE BADANIE HCV.  Masz dodatkowe pytania - hcv@alab.com.pl

 • * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok