ALERGIA NA MLEKO KROWIE (met. ImmunoCAP)

  Opis pakietu

  Alergia na krowie mleko jest najczęstszą alergią występującą u małych dzieci, ale z jej powodu cierpią również dorośli. Alergia na mleko jest w istocie uczuleniem na jego składniki: kazeinę, laktoalbuminę, laktoglobulinę, może występować uczulenie na jedno z białek, jak również na wszystkie. Niestety alergia na białko mleka krowiego oznacza eliminację produktów mlecznych z diety, dlatego ważne jest ustalenie, który ze składników jest przyczyną uczulenia.

  Jeśli u pacjenta występuje alergia na kazeinę, to nie może on pić mleka pod żadną postacią, ponieważ jest to składnik termostabilny – niewrażliwy na temperaturę. Pozostałe dwa białka mleka (laktoalbumina i laktoglobulina) są termowrażliwe – tracą właściwości alergizujące pod wpływem temperatury. Dlatego osoby z alergią na te składniki mleka, mogą spożywać mleko gotowane oraz produkty z mlekiem przygotowane w wysokich temperaturach (ciasta, budynie, itp.).

  Pakiet alergia na mleko krowie zalecany w przypadku:

  • wystąpienia objawów typu biegunka, wymioty czy ulewanie po spożyciu mleka
  • pojawienia się pokrzywki, wysypki czy obrzęku po spożyciu pokarmu
  • podejrzenia alergii na mleko krowie

  W skład pakietu alergia na mleko krowie  wchodzą następujące alergeny:

  • Alfa-laktoalbumina – IgE swoiste
  • Beta-laktoglobulina – IgE swoiste
  • Albumina – IgE swoiste
  • Kazeina – IgE swoiste

  Badania wykonywane są metodą referencyjną ImmunoCAP, uznawaną za złoty standard w diagnostyce alergii. Charakteryzuje się on wysoką czułością - 92% oraz specyficznością - 90%.

  Przygotowanie do badania:

  • materiałem do badań jest krew
  • pacjent nie musi być na czczo
  • nie jest wymagane odstawienie leków sterydowych i przeciwhistaminowych

  Więcej informacji w webinarium:

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok