PAKIET METALE CIĘŻKIE ROZSZERZONY (zawiera 5 badań)

  Opis pakietu

   

  Metale ciężkie są szkodliwe i stopniowo zatruwają nasz organizm, mamy styczność z nimi codziennie.  Badania naukowe potwierdzają związek pomiędzy ekspozycją na metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm i chrom), a powstaniem stresu oksydacyjnego, dlatego zachęcamy do badań profilkatycznych i oznaczenia pozomu tych metali w  PAKIECIE ROZSZERZONYM. O stresie oksydacyjnym mówimy w momencie zachwiania równowagi pomiędzy ilością antyoksydantów i wolnych rodników w organizmie.

   

  Stres oksydacyjny jest uważany za jeden z czynników uczestniczących w patogenezie zmian neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane oraz stwardnienie zanikowe boczne.Ekspozycja na metale ciężkie powoduje nasilenie produkcji wolnych rodników oraz osłabienie mechanizmów obronnych, przez co może rozwijać się proces nowotworowy.

   

  Dlatego warto zbadać u siebie poziom metali ciężkich i ograniczać ich źródła.

   

   

  Pakiet zawiera oznaczenie poziomu dla:

  • kadmu - ma działanie rakotwórcze, uszkadza nerki, płuca i wątrobę.
  • miedzi - nadmiar prowadzi do zaburzeń funkcjonowania wątroby i układu oddechowego, uszkodzeń w obrębie mózgu, wątroby i rogówki oka.
  • chromu - zaburzenia metabolizmu, działanie rakotwórcze.
  • niklu - działanie mutagenne, rakotwórcze (głównie nowotwory płuc i zatok przynosowych)
  • arsenu - zaburzenia neurologiczne, nowotwory wielu narządów.

   

   

   

   

  Źródła metali ciężkich:

  Wśród najpowszechniejszych źródeł metali ciężkich, na które narażony w bezpośredni lub pośredni sposób jest człowiek, wymienia się m.in.: warzywa, skażone ryby, niektóre kolorowe kosmetyki, dodatki do żywności, tytoń, instalacje wodociągowe, narzędzia kuchenne,tusze do tatuaży czy też plomby amalgamatowe.


  W przypadku zatrucia organizmu metalami ciężkimi, można mówić o częstych bólach głowy, migrenach, odczuwaniu ogólnego osłabienia, drżeniu mięśni, alergiach, częstych niestrawnościach oraz arytmii serca. W cięższych przypadkach dochodzi do chorób autoimmunologicznych, zapaleń stawów, schorzeń nerek i wątroby,  zaburzeń pracy układu nerwowego, zaburzeń endokrynologicznych, opóźnień rozwoju płodu, autyzmu.

   

  Przygotowanie do badania:

  • Materiałem do badania jest mocz.
  • Pacjent nie musi być na czczo.
  • Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych.

   

  Badania wykonywane są wysoce czułą metodą Spektrometrią mas sprzężoną z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP-MS.

   

  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok