PAKIET METALE CIĘŻKIE PODSTAWOWY (kadm,ołów,rtęć)

  Opis pakietu

  Pakiet metale ciężkie podstawowy (kadm, ołów, rtęć) umożliwia ocenę narażenia na trzy najbardziej toksyczne w otoczeniu człowieka metale ciężkie, a co za tym idzie, umożliwia ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na nasz organizm.

  Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich, takich jak kadm, ołów czy rtęć, może dotyczyć każdego z nas. W przeszłości dotyczyło osób, które miały z nimi kontakt w swojej pracy zawodowej. Obecnie mamy z nimi kontakt w życiu codziennym, ponieważ występują w zanieczyszczonym powietrzu, glebie, pożywieniu (warzywa, zboża, ryby, podroby zwierzęce np. wątróbka), kosmetykach chemicznych (niektóre kolorowe szminki, tusze do rzęs, cienie do powiek, podkłady, farby do włosów), plombach dentystycznych (amalgamatowych), w dymie papierosowym czy w tuszach do tatuaży.

  Wiadomo, że dla niektórych osób nawet minimalne stężenie tych metali może stanowić zagrożenie, jednak groźniejsze jest ich długotrwałe oddziaływanie na nasze organizmy, ponieważ może prowadzić do poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu narządów i układów.

  • Kadm może mieć działanie rakotwórcze, uszkadza nerki, płuca i wątrobę.
  • Rtęć gromadzi się w mózgu, rdzeniu kręgowym i zakłóca funkcje neurologiczne.
  • Przewlekłe zatrucie ołowiem to objawy ze strony układu pokarmowego oraz nerwowego.

  W naszej ofercie dostępne są również:

  1. PAKIET METALI ROZSZERZONY - badania naukowe potwierdzają zależność ekspozycji na dane metale, a powstawaniem stresu oksydacyjnego, tym samym osłabienie mechanizmów obronnych, aż do powstania procesu nowotworowego.

  2. PAKIET ŚRODOWISKO PRACY - kierowany szczególnie dla pracowników  fabryk i laboratoriów przemysłu chemicznego, nawozów sztucznych, przemysłu celulozowo-papierniczego, rafinerii, przemysłu metalurgicznego oraz hut miedzi i cynku oraz hut szkła kryształowego.

  3. PAKIET ZATRUCIA OŁOWIEM - zalecany  jako badanie przesiewowe u osób w kierunku przewlekłej ekspozycji na ołów.

  Badania wykonywane są wysoce czułą metodą Spektrometrią mas sprzężoną z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP-MS.

  Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest krew.
  • Pacjent nie musi być na czczo.
  • Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych.
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok