Formularz pobrania wyników online

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w laboratoriach sieci grupy ALAB podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wydawane w formie elektronicznej. Są to pełnoprawne wyniki badań. Czas wykonywania badania zgodny jest z informacjami uzyskanymi od laboratorium w chwili pobrania.
W przypadku badań wykonywanych poza siecią ALAB, wynik on-line jest dostępny w formie skanu. Oryginalne dokumenty wyników takich badań należy odebrać w punkcie pobrań lub laboratorium zlecającym.

Wybierz laboratorium, w którym pobrano materiał
Podaj PESEL osoby, której wyniki chcesz pobrać, w przypadku braku numeru PESEL podaj datę urodzenia (w formacie RRRR-MM-DD).
Podaj numer, który otrzymałeś podczas pobrania.
Wybierz rodzaj pliku do pobrania.
Do prawidłowego otworzenia wyniku w pdf potrzebny jest program Acrobat Reader, dostępny na stronie producenta.