Wykrywanie obecności wariantu patogennego c.1601G>A (mutacja typu Leiden) w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real-Time PCR

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie określa predyspozycję genetyczną do nadkrzepliwości związanej z mutacją Leiden w genie kodującym czynnik V.

  Charakterystyka badania

  Mutacja typu Leiden może być przyczyną wrodzonej trombofili i jest jednym z najczęstszych czynników mogących powodować żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ).

  Mutacja Leiden to mutacja punktowa w genie znajdującym się na chromosomie 1, który koduje czynnik V krzepnięcia krwi. Nieprawidłową budowę czynnika V powoduje zamiana aminokwasu argininy 506 na glutaminę, powstałą przez mutację punktową c.1691G>A. Aktywowany czynnik V krzepnięcia jest składnikiem kompleksu enzymatycznego czynnika X przekształcającego protrombinę w trombinę podczas procesu wykrzepiania krwi. Czynnik V z mutacją typu Leiden pozostaje oporny na degradację przez białko C.

  Nosicielstwo jednej kopii mutacji Leiden czynnika V zwiększa ryzyko powstania zakrzepów żylnych około kilkukrotnie, natomiast u homozygot pod względem tej mutacji (dwie zmutowane kopie genu) ryzyko to jest kilkudziesięciokrotnie większe.

  Badanie jest rekomendowane w przypadku:

  • nawracających epizodów zakrzepicy żylnej,
  • zdiagnozowanej trombofilii u jednego z członków rodziny,
  • wystąpienia zakrzepicy po zastosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych,
  • niepowodzeń położniczych,
  • chorych po rozległych zabiegach chirurgicznych oraz po długotrwałym unieruchomieniu.

  Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest krew, pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.
  • W celu wykonania badania należy wcześniej uzgodnić termin przyjęcia próbki i wykonania badania, kontaktując się drogą e-mailową (adres: cs@alab.com.pl) lub telefonicznie: 22 349 60 12.
  • Wymagana jest podpisana przez pacjenta deklaracja świadomej zgody na wykonanie badania. Dokument dostępny do pobrania w zakładce Formularze dla pacjenta.

  Czas oczekiwania na wynik – 14 dni roboczych.

  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok