Glin w moczu (P39)

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie polega na oznaczeniu stężenia glinu w próbce moczu. Rekomendowane osobom narażonym na przewlekłą ekspozycję na związki glinu, wynikającą np. z charakteru wykonywanej pracy.

  Charakterystyka badania

  Związki glinu wchłaniają się do ustroju człowieka głównie dwiema drogami:

  • drogą pokarmową (żywność i leki zawierające glin),
  • drogą inhalacyjną.

  Wdychanie pyłów i dymów metali w tym glinu, wywiera bezpośredni lub pośredni wpływ na drogi oddechowe. Działanie bezpośrednie występuje na skutek zaburzenia metabolizmu lub uszkodzeń komórek i działanie drażniące. Natomiast wpływ pośredni następuje poprzez działanie tych substancji na układ immunologiczny lub upośledzenie funkcji układu oddechowego poprzez uszkodzenie innych narządów (np. serce, mięśnie, OUN), a także na metabolizm ogólnoustrojowy. Większość rozpoznanych zachorowań układu oddechowego jest skutkiem narażenia zawodowego, a jedynie niewielka ich część narażenia środowiskowego.

  Pyły i dymy tworzące się podczas obróbki i surowce stosowane w wielu procesach technologicznych zawierają głównie następujące związki glinu:

  • Al, metal sproszkowany – stosowany w produkcji materiałów wybuchowych, pigmentów, proszków, farb i w procesie spawania.
  • Tritlenek diglinu – stosowany do produkcji aluminium, szlifowania i wytapiania szkła, a także powstający podczas spawania i cięcia aluminium i jego stopów oraz w trakcie wydobywania i oczyszczania boksytu.
  • Wodorotlenek glinu – stosowany przy produkcji papieru, szkła, gumy, materiałów pirotechnicznych, farb, w przemyśle farmaceutycznym (leki, szczepionki odpornościowe) oraz w przemyśle kosmetycznym (pasty do zębów, antyperspiranty). Powstaje także w procesie oczyszczania boksytu.

  Przewlekła ekspozycja zawodowa ludzi na pyły i dymy glinu oraz jego związki prowadzi do wystąpienia zmian o charakterze pylicy. Inne działanie pyłów i dymów glinu na drogi oddechowe to przede wszystkim: zapalenie i proteinoza pęcherzyków płucnych, astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i przewlekłe zapalenie płuc. Narażenie środowiskowe na pyły i dymy zawierające glin jest dość wysokie na terenach uprzemysłowionych.

  Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest mocz.
  • Pacjent nie musi być na czczo.
  • Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych.
  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok