HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48)

 • Charakterystyka badania

  Oznaczenie przeciwciał anty-HCV jest wstępnym badaniem przesiewowym, wykonywanym w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem zapalenia wątroby typu C. W przypadku wyników dodatnich konieczna jest dalsza diagnostyka.

  WZW typu C jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV).  Oznaczenie przeciwciał ma charakter jakościowy, wykrywane są one po ok. 3 miesiącach od zakażenia, a dodatni wynik świadczy jedynie o kontakcie z wirusem HCV. Nie pozwala natomiast na rozróżnienie zakażenia przebiegającego aktualnie od zakażenia w przeszłości. Nie pozwala również na rozróżnienie zakażenia ostrego od przewlekłego, do którego dochodzi w około 80 procentach przypadków i prowadzić może do marskości wątroby, włóknienia, czy raka  wątroby. Objawy pojawiają się często dopiero po wielu latach od zakażenia.  Wirus może przenosić się w kontakcie bezpośrednim (kontakt z krwią osoby zakażonej HCV) lub pośrednim (np. kontakt z narzędziami zanieczyszczonymi krwią osoby zakażonej HCV).

  Przygotowanie do badań:

  • materiałem do badania jest krew, Pacjent nie musi być na czczo
  • przeciwciała anty-HCV wykrywane są po ok. 3 miesiącach od zakażenia
 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok

 • Badanie dostępne w następujących pakietach