Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55)

 • Charakterystyka badania

  Badanie HbA1c (hemoglobiny glikowanej) wykonywane jest w celu monitorowania przebiegu cukrzycy u chorego. Wynik badania pozwala ocenić, czy wdrożone leczenie przynosi oczekiwane efekty. 

  Hemoglobina glikowana (glikohemoglobina, GHB) jest produktem glikacji hemoglobiny A. W wyniku podwyższonego poziomu glukozy we krwi glukoza jest wbudowywana w hemoglobinę - jest to proces nieodwracalny. Wykonanie badania HbA1c pozwala na retrospektywną ocenę poziomu glukozy we krwi pacjenta w czasie do 3 miesięcy przed wykonaniem badania. Badanie pozwala monitorować cukrzycę, określić, czy leczenie przebiega prawidłowo i ocenić ryzyko powikłań, które mogą wystąpić w jej przebiegu.

  Więcej informacji na temat hemoglobiny glikowanej znajdziesz w artykule "Nowe kryterium rozpoznania cukrzycy - hemoglobina glikowana"

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok

 • Badanie dostępne w następujących pakietach