Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11)

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie APTT jest wykonywane u osób z krwawieniami lub zakrzepicą niewiadomego pochodzenia, a także u osób leczonych heparyną niefrakcjonowaną. Ponadto określenie czasu kaolinowo-kefalinowy jest jednym z badań wykonywanych przed zabiegami operacyjnymi (tzw. profil przedoperacyjny).

  Charakterystyka badania

  APTT jest miarą wewnątrzpochodnego układu aktywacji krzepnięcia po maksymalnej aktywacji czynników XI i XII. APTT zależy od czynników II, V, VIII, IX, XI, XII i fibrynogenu, nie zależy od liczby płytek krwi.

  Pomiar APTT jest stosowany:

  • do diagnostyki różnicowej skaz krwotocznych 
  • kontroli leczenia heparyną
  • kontroli terapii substytucyjnej przy hemofilii A i hemofilii B
  • kontroli przedoperacyjnej
  • jako badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii
  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok