KARIERA
KONTAKT
COVID 19
UMÓW SIĘ ONLINE
CENTRUM WIEDZY
x
Ogólnopolska sieć laboratoriów analiz medycznych


Grupa krwi, Rh (E65)

 • Kiedy i w jakim celu

  Masz pytania związane z doborem badań lub laboratoryjną interpretacją wyników? ZAPYTAJ LABORATORIUM.

  Badanie wykonywane w celu oznaczenia grupy krwi w układzie AB0 oraz alloprzeciwciał odpornościowych w układzie RHD. Wskazane wykonanie przed zabiegiem operacyjnym i przed porodem.

 • Przygotowanie do badań

  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.
   

 • Charakterystyka badania

  Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów, najważniejszym jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0). Natomiast w osoczu krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi w krwinkach. Przynależność do określonej grupy krwi jest dla człowieka cechą stalą i niezmienną przez całe życie. Zmiana grupy krwi może nastąpić ale nie musi po przeszczepieniu szpiku kostnego, ponieważ nowy szpik wytwarza krwinki czerwone z antygenami dawcy. Oprócz antygenów A i B dość duże znaczenie ma również antygen D. Jeżeli ktoś ma w swojej krwi antygen D określany jest jako Rh-dodatni. U osoby Rh-ujemnej, antygen D nie występuje. Krew i jej składniki powinno przetaczać się zgodnie przynajmniej z układem AB0 i Rh. Tylko w nagłych przypadkach jest dopuszczone przetaczanie krwi innej grupy np. tzw. uniwersalnej 0 Rh (-).
   


 • sprawdź
  cenę badania
  to badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  pobierz
  kartę badania*
  X
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok