Grupa krwi, Rh (E65)

  Kiedy i w jakim celu

  Celem badania jest oznaczenia grupy krwi w układzie AB0 oraz alloprzeciwciał odpornościowych w układzie RHD. Wskazane wykonanie przed zabiegiem operacyjnym i przed porodem.

  Charakterystyka badania

  Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów, przy czym najważniejszym jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0). Natomiast w osoczu krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi w krwinkach. Przynależność do określonej grupy krwi jest dla człowieka cechą stałą i niezmienną przez całe życie.

  Zmiana grupy krwi może, ale nie musi nastąpić po przeszczepieniu szpiku kostnego, ponieważ nowy szpik wytwarza krwinki czerwone z antygenami dawcy. Oprócz antygenów A i B dość duże znaczenie ma również antygen D. Jeżeli ktoś ma w swojej krwi antygen D, określany jest jako „Rh-dodatni”. U osoby „Rh-ujemnej” antygen D nie występuje. Krew i jej składniki powinno przetaczać się zgodnie przynajmniej z układem AB0 i Rh. Tylko w nagłych przypadkach jest dopuszczone przetaczanie krwi innej grupy np. tzw. uniwersalnej 0 Rh (-).

  Przygotowanie do badań:

  Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.
   

  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok