Badanie ogólne nasienia - rozszerzone

 • Kiedy i w jakim celu

  Badanie ogólne nasienia jest pierwszym krokiem w ocenie płodności mężczyzny.
  Rozszerzone badanie ogólne nasienia (inaczej nazywane seminogram lub spermiogram) jest jednym z pierwszych
  i podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych w diagnostyce męskiej niepłodności.

  Rozszerzone komputerowe ogólne badanie nasienia:

  • ocena makroskopowa (czas upłynnienia, objętość, lepkość, kolor, przejrzystość)
  • ocena mikroskopowa (homogenność, agregacje, aglutynacje)
  • ocena liczby plemników w przeliczeniu na mililitr i w całym ejakulacie
  • ocena żywotności (tylko w przypadku obniżonej ruchliwości)
  • analiza ruchliwości
  • analiza morfologii

   

  Ważne!

  Materiał do badania można oddać tylko w Punkcie Pobrań ALAB laboratoria przy ul. Św. Bonifacego 70, w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu.

 • Przygotowanie do badań

  W jaki sposób przygotować się do badania nasienia?

  Przed wykonaniem badania należy zachować wstrzemięźliwość płciową przez 3 do 5 dni. Zbyt krótki czas abstynencji
  może zafałszować wynik, co może skutkować obniżeniem koncentracji plemników. Dłuższy czas powstrzymania od wytrysku
  może obniżyć żywotność plemników. Dodatkowo około 3-5 dni przed badaniem nie należy również spożywać alkoholu, który może
  negatywnie wpływać na proces spermatogenezy.
  W przypadku stosowania antybiotykoterapii, wystąpienia gorączki (temperatura 38st. C i powyżej) wskazane jest wykonanie
  badania nasienia po upływie przynajmniej 14 dni, gdyż może to negatywnie wpłynąć na wynik.

 • Charakterystyka badania

  Na czym polega badanie?

  Badanie nasienia polega na ocenie jakości plemników. Określa się ich liczbę oraz aktywność w oparciu o normy
  ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2010 roku.

  W badaniu analizowane są ogólne parametry nasienia, do których należy określenie: objętości i lepkości ejakulatu, czasu
  upłynnienia, pH, ogólnej liczby plemników w nasieniu, liczby plemników w 1 ml ejakulatu. Ocenia się również odsetek żywych
  i poruszających się plemnikóworaz ewentualną aglutynacja plemników, wskazując również na stopień zaawansowania.

  W ALAB laboratoria w rozszerzonym badaniu nasienia ocenie podlega dodatkowo: budowa plemników, proporcja między prawidłowo
  zbudowanymi plemnikami oraz tymi, u których występują uszkodzenia strukturalne. Do wad w budowie plemników zalicza się:
  uszkodzenia główki, witki oraz wstawki.


  Nowoczesna metoda badania

  Badanie jest wykonywane przy użyciu komputerowo wspomaganej analizy nasienia (CASA). Jest to mikroskop
  połączony z komputerem posiadającym odpowiednie oprogramowanie do analizy nasienia. Ocena wykonywana jest
  przez doświadczony zespół diagnostów laboratoryjnych.


  Komfortowe warunki do oddania nasienia

  W Punkcie Pobrań ALAB laboratoria przy ul. Św. Bonifacego 70, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu Pacjenci oddają
  nasienie do badania.

   

  Jak wygląda przebieg badania?

  Materiał powinien zostać oddany do sterylnego pojemnika, a następnie przekazany do oceny w laboratorium.
  Nasienie można oddać również poza laboratorium, w domu i dostarczyć materiał do Punktu Pobrań przy ul. Bonifacego 70
  w ciągu 30 minut (zaleca się transportować próbkę w temperaturze ciała – optymalnie 25-37 stopni C).
  Dostarczenie materiału z domu musi być poprzedzone umówieniem dnia i godziny badania on-line. Zaleca się jednak, aby uzyskanie materiału do badania miało miejsce bezpośrednio przy laboratorium.
  Wiarygodność uzyskanych wyników zależy od właściwego przechowywania ejakulatu. Ważne jest, aby w pojemniku znalazła się cała objętość jednej porcji ejakulatu.


  Jak wygląda wynik badania?

  Parametry laboratoryjne nasienia oceniane są w odniesieniu do najnowszych norm ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
  Wynik uzyskiwany w laboratorium ALAB jest dodatkowo wzbogacony graficznie, co może ułatwić lekarzowi interpretację.


  Przykładowy wynikpobierz


  Kiedy dostępny jest wynik badania?

  Wynik badania można odebrać online w terminie do 2 dni roboczych.

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok