Mikrobiota genetyczna (FloraGEN)

 • Kiedy i w jakim celu

  Badanie FloraGEN umożliwia analizę DNA mikrobioty jelitowej, identyfikację profilu bakteryjnego pacjenta
  oraz diagnostykę dysbiozy. Prawidłowy profil bakteryjny jelit odgrywa istotną rolę w zachowaniu zdrowia
  i równowagi całego organizmu.
  Jego zaburzenie prowadzi do utraty równowagi w populacji bakteryjnej mikrobioty jelitowej zwanej dysbiozą.


  Czym jest dysbioza?
   

  • Dysbioza jest zaburzeniem składu profilu bakteryjnego przewodu pokarmowego (mikrobioty).
  • Dysbioza jelitowa jest czynnikiem odgrywającym kluczową rolę w patogenezie wielu chorób, między innymi
   przewodu pokarmowego czy chorób autoimmunologicznych.
  • Znany jest również wpływ dysbiozy na funkcje układu nerwowego i jej związek z depresją oraz zaburzeniami psychicznymi.
  • Dysbioza to także ważny czynnik zaburzeń odporności.
    

  Konsekwencje przewlekłej dysbiozy:
   

  • Kolonizacja oraz wzrost potencjalnie szkodliwych bakterii w jelitach mogą doprowadzić do zwiększenia
   ich przepuszczalności, prowadząc do stanu zapalnego jelita.
  • Utrata równowagi w populacji mikroflory jelitowej może doprowadzić do dysfunkcji układu odpornościowego jelit
   oraz dać początek wielu chorobom, nie tylko przewodu pokarmowego.

  Czynniki wpływające na skład mikrobioty jelitowej i jej zaburzenia:
   

  1. Dieta np. niekontrolowana dieta redukcyjna czy dieta z dużą ilością produktów wysokoprzetworzonych.
  2. Niehigieniczny tryb życia (przewlekły stres, brak ruchu, palenie papierosów czy spożycie alkoholu).
  3. Dolegliwości i choroby przewlekłe.
  4. Stosowanie leków tj. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalane tzw. NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy,
   fenylobutazon, diklofenak, ibuprofen, naproksen), inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol)
   - powszechnie stosowane przy dolegliwościach górnego odcinka przewodu pokarmowego (tj. zgaga, refluks
   czy choroba wrzodowa żołądka), a także leki antydepresyjne, psychotropowe, psychotyczne.
    

  Jak pokazują obserwacje z okresu pandemii na skład mikrobiotyjelitowej może mieć również wpływ wirus SARS-CoV-2.

  Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?
   

  • Dla osób z chorobami i dolegliwościami układu pokarmowego.
  • Dla osób cierpiących na schorzenia autoimmunologiczne: alergia, astma, cukrzyca, choroby tarczycy,
   choroby metaboliczne, RZS.
  • Dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne np. depresję, zaburzenia nastroju, bezsenność
   - jak pokazują badania naukowe dysbioza może wpływać na powstawanie i przebieg tych zaburzeń.
  • Dla osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju dysbiozy tj.: przebyta antybiotykoterapia,
   stosowanie NLPZ, inhibitorów pompy protonowej, stosowanie nieprawidłowo zbilansowanych diet,
   spożywanie wysoko przetworzonej żywności, przewlekły stres, brak aktywności fizycznej oraz otyłość

   

  • Konsultacja wyniku badania FloraGEN
    

   Wykonanie badania FloraGEN upoważnia do bezpłatnej konsultacji ze specjalistą. W celu uzyskania bliższych
   informacji prosimy o wiadomość mailową na:
   floragen@alab.com.pl.

   

  WAŻNE!

  Badanie FloraGEN z konsultacją wymaga wypełnienia przez pacjenta formularza w formie wywiadu medycznego.
  Formularz należy pobrać ze strony,
  wypełnić i dostarczyć do punktu pobrań w dniu oddania materiału do analizy.
  Należy pamiętać, że każda konsultacja traktowana jest indywidualnie. Rzetelnie wypełniony wywiad w połączeniu
  z wynikami badań przyczynią się zasadniczo do interpretacji wyniku i rozpoznania.


  POBIERZ WYWIAD MEDYCZNY DO BADANIA FLORAGEN Z KONSULTACJĄ.

 • Przygotowanie do badań

  Materiałem do badania FloraGEN jest próbka kału pobierana przy użyciu specjalnego zestawu dostępnego w Punktach Pobrań
  ALAB laboratoria.
  W celu uzyskania zestawu do badania FloraGEN skontaktuj się wcześniej z wybranym Punktem Pobrań.


  Po pobraniu materiału należy koniecznie podpisać probówkę (DATA pobrania materiału, imię i nazwisko) oraz zapewnić jej bezpieczne dotarcie próbki do laboratorium, najlepiej w ciągu 24 godzin od pobrania.

 • Charakterystyka badania

  Nowatorska technologia w badaniu FloraGEN:
   

  Badanie FloraGEN oparte na technologii GA-map® stanowi wiodące rozwiązanie w charakterystyce profilu bakteryjnego ludzkiej mikrobioty jelitowej oraz w diagnostyce dysbiozy. Analiza DNA mikrobioty jelitowej pacjenta uwzględnia 48. kluczowych markerów bakteryjnych, które mają duże znaczenie dla zdrowia, a ich rola w zaburzeniach czynności jelitowych jest potwierdzona badaniami zarówno laboratoryjnymi jak i klinicznymi. Technologia GA-map® użyta w badaniu FloraGEN wykorzystuje różnice pojedynczych nukleotydów w sekwencji bakteryjnego genu 16S rRNA do identyfikacji określonych mikroorganizmów na różnych poziomach taksonomicznych. Dzięki hybrydyzacji na bazie sond genowych test jest powtarzalny, szybki i łatwy do interpretacji.

   

  Więcej informacji:

   

   

   

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  ulotkę PDF
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok