Mikrobiota genetyczna (FloraGEN)

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie FloraGEN umożliwia analizę DNA mikrobioty jelitowej, identyfikację profilu bakteryjnego pacjenta oraz diagnostykę dysbiozy. Prawidłowy profil bakteryjny jelit odgrywa istotną rolę w zachowaniu zdrowia i równowagi całego organizmu. Jego zaburzenie prowadzi do utraty równowagi w populacji bakteryjnej mikrobioty jelitowej zwanej dysbiozą.

  Przygotowanie do badań

  Materiałem do badania FloraGEN jest próbka kału pobierana przy użyciu specjalnego zestawu dostępnego w Punktach Pobrań ALAB laboratoria.

  Wykonanie badania FloraGEN wskazane jest dla osób powyżej 18 roku życia ze względu na wiek przebadanej populacji referencyjnej (18-70 r.ż.) i „normy” ustalonej w tej grupy wiekowej, do której odnoszony jest wynik pacjenta w badaniu. Normy dla młodszych grup wiekowych są trakcie opracowywania, wkrótce badanie FloraGEN będzie dostępne również dla młodszych pacjentów.

  W celu konsultacji dot. wyboru badań i diagnostyki zaburzeń mikrobioty jelitowej u pacjentów poniżej 18 roku życia zachęcamy do kontaktu na: mikrobiota@alab.com.pl

  Po pobraniu materiału należy koniecznie podpisać probówkę (DATA pobrania materiału, imię i nazwisko) oraz zapewnić jej bezpieczne dotarcie próbki do laboratorium, najlepiej w ciągu 24 godzin od pobrania.

  Charakterystyka badania

  Czym jest dysbioza?

  • Dysbioza jest zaburzeniem składu profilu bakteryjnego przewodu pokarmowego (mikrobioty).
  • Dysbioza jelitowa jest czynnikiem odgrywającym kluczową rolę w patogenezie wielu chorób, między innymi przewodu pokarmowego czy chorób autoimmunologicznych.
  • Znany jest również wpływ dysbiozy na funkcje układu nerwowego i jej związek z depresją oraz zaburzeniami psychicznymi.
  • Dysbioza to także ważny czynnik zaburzeń odporności.
    

  Konsekwencje przewlekłej dysbiozy:

  • Kolonizacja oraz wzrost potencjalnie szkodliwych bakterii w jelitach mogą doprowadzić do zwiększenia ich przepuszczalności, prowadząc do stanu zapalnego jelita.
  • Utrata równowagi w populacji mikroflory jelitowej może doprowadzić do dysfunkcji układu odpornościowego jelit oraz dać początek wielu chorobom, nie tylko przewodu pokarmowego.

   

  Czynniki wpływające na skład mikrobioty jelitowej i jej zaburzenia:

  1. Dieta np. niekontrolowana dieta redukcyjna czy dieta z dużą ilością produktów wysokoprzetworzonych.
  2. Niehigieniczny tryb życia (przewlekły stres, brak ruchu, palenie papierosów czy spożycie alkoholu).
  3. Dolegliwości i choroby przewlekłe.
  4. Stosowanie leków tj. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalane tzw. NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon, diklofenak, ibuprofen, naproksen), inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) - powszechnie stosowane przy dolegliwościach górnego odcinka przewodu pokarmowego (tj. zgaga, refluks czy choroba wrzodowa żołądka), a także leki antydepresyjne, psychotropowe, psychotyczne.

  Jak pokazują obserwacje z okresu pandemii, na skład mikrobiotyjelitowej może mieć również wpływ wirus SARS-CoV-2.

  Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?

  • Dla osób z chorobami i dolegliwościami układu pokarmowego.
  • Dla osób cierpiących na schorzenia autoimmunologiczne: alergia, astma, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby metaboliczne, RZS.
  • Dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne np. depresję, zaburzenia nastroju, bezsenność - jak pokazują badania naukowe dysbioza może wpływać na powstawanie i przebieg tych zaburzeń.
  • Dla osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju dysbiozy tj.: przebyta antybiotykoterapia, stosowanie NLPZ, inhibitorów pompy protonowej, stosowanie nieprawidłowo zbilansowanych diet, spożywanie wysoko przetworzonej żywności, przewlekły stres, brak aktywności fizycznej oraz otyłość

  Konsultacja wyniku badania FloraGEN

  Wykonanie badania FloraGEN upoważnia do bezpłatnej konsultacji ze specjalistą. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o wiadomość mailową na: floragen@alab.com.pl.

  WAŻNE!

  Badanie FloraGEN z konsultacją wymaga wypełnienia przez pacjenta formularza w formie wywiadu medycznego.
  Formularz należy pobrać ze strony,
  wypełnić i dostarczyć do punktu pobrań w dniu oddania materiału do analizy.
  Należy pamiętać, że każda konsultacja traktowana jest indywidualnie. Rzetelnie wypełniony wywiad w połączeniu z wynikami badań przyczynią się zasadniczo do interpretacji wyniku i rozpoznania.

  POBIERZ WYWIAD MEDYCZNY DO BADANIA FLORAGEN Z KONSULTACJĄ.

   

  Nowatorska technologia w badaniu FloraGEN:

  Badanie FloraGEN oparte na technologii GA-map® stanowi wiodące rozwiązanie w charakterystyce profilu bakteryjnego ludzkiej mikrobioty jelitowej oraz w diagnostyce dysbiozy. Analiza DNA mikrobioty jelitowej pacjenta uwzględnia 48. kluczowych markerów bakteryjnych, które mają duże znaczenie dla zdrowia, a ich rola w zaburzeniach czynności jelitowych jest potwierdzona badaniami zarówno laboratoryjnymi jak i klinicznymi. Technologia GA-map® użyta w badaniu FloraGEN wykorzystuje różnice pojedynczych nukleotydów w sekwencji bakteryjnego genu 16S rRNA do identyfikacji określonych mikroorganizmów na różnych poziomach taksonomicznych. Dzięki hybrydyzacji na bazie sond genowych test jest powtarzalny, szybki i łatwy do interpretacji.

  Więcej informacji:

   

   

  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  Pobierz
  ulotkę PDF
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok