Badanie odczynu poprzetoczeniowego typu TRALI (chory i 1 dawca)

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania