Badanie mutacji w genie PALB2 - 2 mutacje c.509_510delGA i c.172_175delTTGT

Sprawdź
cenę badania

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie mutacji w genie PALB2 - 2 mutacje c.509_510deIGA i c.172_175deITTGT

   

  PALB2 - sekwencjonowanie metodą Sangera
   

  Gen Palb2 pełni rolę stabilizującą dla białka BRCA. Pełni on rolę w procesach naprawczych DNA. Występowanie mutacji w genie PALB2 powoduje zaburzenie w procesie naprawy DNA co niesie za sobą zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów piersi w tym również u mężczyzn, jajnika, trzustki.

  Analiza mutacji w genie PALB2 zalecana jest obok genów BRCA1/2 oraz CHECK2 jako diagnostyka predyspozycji do wystąpienia nowotworów.

  U nosicielek mutacji ryzyko wystąpienia nowotworu piersi wzrasta o 35% w stosunku do zdrowej populacji i 65% w przypadku gdy w rodzinie wystąpił już nowotwór. Również występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór jajnika.

  Pacjentki z mutacją w genie PALB2 powinny zostać objęte profilaktyką przeciwnowotworową.

  Badanie obejmuje dwie mutacje z potwierdzoną patogennością w populacji polskiej.

  Wskazania do wykonania badania u pacjenek z wywiadem rodzinnym oraz przyjmującuch zastępczą terapię hormonalną i antykoncepcje.

  Charakterystyka badania

  Metoda: wykrywanie mutacji w genie PALB2 - sekwencjonowanie metodą Sangera

  Materiał: krew EDTA

  Na wyniku podawana jest informacja o obecności mutacji c.509_510delGA i c.172_175delTTGT w genie PALB2.

  Po otrzymaniu wyniku zalecamy konsultacje z specjalistą z zakresu genetyki klinicznej.

   

  Czas oczekiwania – 21 dni roboczych

   

  Na każde badanie z zakresu genetyki człowieka wymagana jest podpisana przez pacjenta deklaracja świadomej zgody.
  Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne do pobrania w miejscu : Formularze dla pacjenta.

  Jeżeli nie jesteś pewien, czy wybrane badanie z zakresu genetyki człowieka jest prawidłowe prosimy o kontakt ze specjalistami z zakresu Genetyki Człowieka pod adresem mailowym : genetykaczlowieka@alab.com.pl

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X