Badanie mutacji w genie CHEK2 - 4 mutacje p.I157T, c.1100delC, IVS2+1G>A, del5395

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania