Badanie mutacji w genie CHEK2 - 4 mutacje p.I157T, c.1100delC, IVS2+1G>A, del5395

Sprawdź
cenę badania

  Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X