Bad. histopat. mat. pooperacyjnego – tk.miękkie (endosk., wyc. z oskrz., małe wyc. z narządów)

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania