Badanie mutacji genu NRAS i KRAS (trzy eksony: 2, 3, 4) metodą real time PCR (CE-IVD)

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania