Badanie genu NF1 (3 amplikony) z możliwością wykrycia mutacji rzadkich z zastosowaniem techniki PCR i sekwencjonowania DNA

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania