Badanie genetyczne mające na celu wykrycie mutacji odpowiedzialnych za chorobę rzadką lub ultrarzadką - analiza 3-5 amplikonów metodą PCR i sekwencjonowania DNA

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania