Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) z płynu owodniowego

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania