Badanie mutacji w genie EGFR (49 różnych mutacji) w kwalifikacji chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania