Badanie mutacji w genie BRAF (V600X) w kwalifikacji do terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych BRAF i MEK u chorych na czerniaka

Sprawdź
cenę badania

  Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X