Barwienie cytochemiczne - NSAE+SAE (akt. esterazy nieswoistej i swoistej w leukocytach)

Sprawdź
cenę badania

  Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X