Barwienie cytochemiczne - NSAE+SAE (akt. esterazy nieswoistej i swoistej w leukocytach)

  • Niestety, ale opis jest jeszcze niedostępny.

  • Pobierz
    kartę badania*
    X
    Sprawdź
    cenę badania