Acetylokarnityna

 • Charakterystyka badania

  Badanie służy oznaczeniu poziomu acetylokarnityny w organizmie. System karnitynowy umożliwia transport aktywnych metabolicznie kwasów tłuszczowych poprzez błonę mitochondrialną i tym samym stanowi ważny element systemu energetycznego komórki. W procesie tym ważne są 4 enzymy: Acetylotransferaza karnitynowa, Oktanylotransferazakarnitynowa, Palmitoilotransferazakarnitynowa, Mitochondrialna acetylotransferaza karnitynowa. Niskie wartości acetylo-L-karnityny wskazują pośrednio na zmniejszona aktywność acetylotransferazy karnitynowej, jak i zmniejszony poziom L-karnityny. Niedobory L-Karnityny i Acetylo-L-Karnityny prowadzą do zmniejszonej zdolności komórek do generowania energii pochodzącej z utleniania kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe mogą przy tym ulegać przemianom w cholesterol lub inne glicerydy co prowadzić może np. do tworzenia blaszek miażdżycowych.

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  ulotkę PDF
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok