T-cellspot Candida

 • Charakterystyka badania

  Badanie to służy różnicowaniu pomiędzy rodzajami infekcji drożdżakami z rodzaju Candida. Test oparty jest o badanie obecności cytokin charakterystycznych dla limfocytów Th1 i Th2. Candida ma zdolność wypełniania najdrobniejszych luk w koloniach jelitowych i wrastania z błonę śluzową jelita. W początkowej fazie kolonizacji dochodzi do kontaktu z rozpuszczalnymi antygenami Candida przez co system immunologiczny reaguje odpowiedzią humoralną oraz uwalniane są limfocyty Th2 .W fazie przetrwałej kolonizacji uaktywniana jest odpowiedź komórkowa i aktywne są limfocyty Th1. Materiałem do badania jest krew.

  Badanie jest dostępne tylko w niektórych Punktach Pobrań -w celu ustalenia dostępności proszę o kontakt z lokalnym Działem Obsługi Klienta.

  https://drive.google.com/open?id=1xncM4KFQ3YSbg93dOBWBjZHA61aitw2I

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok