Glutation zredukowany/utleniony

 • Kiedy i w jakim celu

  Glutation jest peptydem mającym bardzo silne zdolności antyoksydacyjne - jest najsilniejszym antyoksydantem w organizmie człowieka, neutralizującym wolne rodniki. Wraz z witaminą C tworzy podstawowy system antyoksydacyjny.

   

  Badanie wykonuje się w celu określenia stosunku glutationu aktywnego do puli nieaktywnej, co jest uznawane za miernik stresu oksydacyjnego.

  Wysoki poziom glutationu koreluje ze zmniejszeniem stężenia kortyzolu i zwiększeniem poziomu hormonu wzrostu, co świadczy o jego związku z obniżaniem stresu.

  Pacjenci przyjmujący przewlekle paracetamol (np. w prebiegu RZS) narażeni są na wyczeprywanie puli wątrobowej glutationu.

 • Charakterystyka badania

  Pula glutationu w ludzkim organizmie składa się z następujących frakcji:

  • glutation całkowity
  • glutation GSH - aktywny oksydant
  • glutation GSSG - nieaktywny oksydant, którego stężenie ulega podwyższeniu w warunkach stresu oksydacyjnego

  Stosunek stężenia formy aktywnej do formy nieaktywnej uznawany jest za miarę stresu oksydacyjnego.

   

  Panel badań zawiera:

  • glutation całkowity > 1093
  • oksydowany glutation < 217
  • zredukowany glutation > 725
  • współczynnik glutation zredukowany / całkowity  > 0,63

  W idealnie zdrowych komórkach badany wskaźnik wynosi 0,99. Wartości 0,81-0,95 są sygnałem ostrzegawczym stresu, wartości poniżej 0,81 wskazują na istnienie stresu. Wartość poniżej 0,63 - poniżej wartości referencyjnych - to stres oksydacyjny.

  Materiałem do badania jest krew.

  Więcej informacji na temat stresu oksydacyjnego w webinarach prowadzonych przez dr Mirosława Masteja - Stres Oksydacyjny - Choroba XXI wieku - cz. I i cz. II

   

 • Pobierz
  kartę badania*
  X
  To badanie możesz kupić w naszym
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  * Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok

 • Badanie dostępne w następujących pakietach