Marker oksydacyjnego uszkodzenia DNA, 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna

  Kiedy i w jakim celu

  Badanie polega na oznaczeniu 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny (8-oksy-dG) w moczu, która jest markerem oksydacyjnych uszkodzeń DNA zarówno komórkowego, jak i mitochondrialnego.

  Charakterystyka badania

  Uszkodzenie oksydacyjne może być wynikiem działania oksydantów bądź też niedostatecznej suplementacji czynników antyoksydacyjnych.

  Stężenie 8-oksy-dG w moczu zwiększa się przy ekspozycji na czynniki o uznanym działaniu szkodliwym takich jak:

  • dym tytoniowy
  • promieniowanie UV
  • substancje chemiczne obecne w środowisku pracy i środowisku bytowania (SMOG).

  Przygotowanie do badań

  Materiałem do badania jest mocz pobrany z próbki porannej, ze środkowego strumienia - najlepiej standardowy pojemnik na badanie ogólne moczu.

  Kup badanie w
  sklepie internetowym
  Sprawdź
  cenę badania
  Pobierz
  kartę badania*
  X
  *Karty badań nie dotyczą pakietów, wyłącznie pojedynczych badań (składowych pakietów). W przypadku braku karty do pobrania, prosimy o kontakt z lokalnym działem obsługi klienta : https://www.alablaboratoria.pl/form/pok