facebook
logo Grupy ALAB
Znajdź badanie
Wyniki online
Sklep online
Punkty badań
Strefa pacjenta
Kontakt

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


toczącego się w trybie zapytania ofertowego
na dostawę w formie wynajmu (do dnia 30 września 2018 roku) urządzeń wyposażenia laboratoryjnego (pięć pozycji)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Działanie
1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”

w ramach projektu „Innowacyjne zestawy chemiczne niezbędne do precyzyjnej
detekcji oraz oznaczania poszczególnych substancji w organizmie człowieka
z wykorzystaniem technologii HPLC i LCMS”

 

W zakreślonym przez zamawiającego terminie wpłynęła (1) jedna oferta.
Wykaz ofert:

Lp. Wukonawca (wraz z adresem) Data i godzina wpływu Cena ofertowa
1 "SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI" E. BORZYMOWSKA-RESZKA,
A. RESZKA SPÓŁKA JAWNA
UL. LUBOMIRSKIEGO 5 05-080 IZABELIN
17.08.2017 2.499.950,65 PLN
brutto

 

Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uznał ofertę: "SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI" E. BORZYMOWSKA-RESZKA, A. RESZKA spółka jawna.