facebook
logo Grupy ALAB
Znajdź badanie
Wyniki online
Sklep online
Punkty badań
Strefa pacjenta
Kontakt

BADANIE CNI - innowacyjna metoda diagnozowania raka.


Chronix Biomedical http://moderncancerdiagnostics.pl stworzył innowacyjną metodę diagnozowania raka – badanie CNI. Analogicznie do testów HIV, badanie Chronix, dzięki wyłapywaniu nadwyżek lub niedoborów fragmentów DNA pochodzących z komórek rakowych, mierzy „ilość raka we krwi” określaną przez współczynnik CNI (Copy Number Imbalance). Badanie pozwala na wykrycie raka już na wczesnym etapie rozwoju choroby oraz monitorowanie skuteczności leczenia onkologicznego. Mamy do czynienia z punktem zwrotnym w walce z rozwojem nowotworów złośliwych.


Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu. W każdym momencie, w naszej krwi znajduje się ok. 150 milionów fragmentów DNA – innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwecjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”), pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI stwierdza prawdopodobieństwo występowania raka u badanej osoby.

 

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) – to metoda, która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” można stosować w odniesieniu do znajdującego się we krwi DNA uwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek

 

Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku występowania nowotworu, badaniem skuteczności leczenia onkologicznego oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.


Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników. Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), lub kobiet z zagrożeniem raka piersi, a także dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).


Kiedy warto skorzystać z badania

  • W przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić, czy w jego organizmie toczy się proces nowotworowy. Ważne zwłaszcza dla osób z „grup ryzyka”, zagrożonych zachorowaniem na raka z powodów genetycznych lub dla chorych pozostających w remisji.
  • W przypadku, gdy pacjent ma podwyższony poziom PSA i istnieje zagrożenie rakiem prostaty – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji a jednocześnie przyspieszyć rozpoznanie nowotworu. Badania przesiewowe PSA mają niską dokładność i często prowadzą do błędnej diagnozy – w przypadku prostaty 80% biopsji (4 na 5 zabiegów) jest niepotrzebnych, gdyż podwyższony poziom PSA nie był spowodowany rakiem prostaty a jedynie na przykład stanem zapalnym. Dzięki testom Chronix Biomedical możemy zwiększyć dokładność obecnej diagnostyki, wzmacniając wczesne wykrywanie nowotworów.
  • W przypadku podejrzenia zmian w mammografii, USG lub samobadaniu piersi – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Badanie może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji, a jednocześnie przyspieszyć u pacjentek rozpoznanie nowotworu piersi.
  • Aby zweryfikować skuteczność leczenia onkologicznego – monitoring procesu leczenia z możliwym wskazaniem prawdopodobieństwa skuteczności zastosowanej terapii.

Kto powinien skorzystać z badania:

  • Pacjenci, którzy z powodów genetycznych (lub innych) chcą ocenić prawdopodobieństwo występowania raka. Badanie Chronix Biomedical, w przypadku potwierdzenia zwiększonego prawdopodobieństwa występowania raka, pozwoli lekarzowi podjąć decyzję w sprawie dalszych działań i badań.
  • Osoby podejmujące leczenie onkologiczne, które chcą na bieżąco monitorować skuteczność podjętej terapii.
  • Każdy, niezależnie od wieku, płci i stanu zdrowia. Metoda całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna, rekomendowana również dla kobiet w ciąży oraz osób starszych.


Jak skorzystać z badania

  • Prosta i łatwa metoda polegająca na szybkim pobraniu 16 ml krwi. Bez konieczności stawienia się na pobranie krwi na czczo.
  • Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.moderncancerdiagnostics.pl i po opłaceniu i otrzymaniu skierowania zgłosić się na badanie do firmy Modern Cancer Diagnostics
  • Można również uzyskać skierowanie na badania od lekarza z listy autoryzowanych lekarzy partnerskich Modern Cancer Diagnostics lub w wyspecjalizowanych Placówkach partnerskich.

Wiecej informacji na stronie http://moderncancerdiagnostics.pl


Dr Howard Urnovitz - Twórca Chronix Biomedical - O testach CNI