facebook
logo Grupy ALAB
Znajdź badanie
Wyniki online
Sklep online
Punkty badań
Strefa pacjenta
Kontakt
Nowe badanie wykonywane w laboratoriach grupy ALAB

W naszej ofercie dla pacjentek pojawiło się nowe badanie - TEST ROMA.
Test ten służy do oceny ryzyka istnienia nabłonkowego raka jajników.

Opis TESTU ROMA i jego znaczenie

Na TEST ROMA składają się z dwa badania (markery nowotworowe): HE4 i CA125 wraz z oceną ryzyka przy zastosowaniu algorytmu interpretacyjnego  ROMA.

Jest to algorytm służący do szacowania ryzyka wykrycia raka jajników.

Dzięki matematycznemu modelowi ( ROMA - Risk of Ovarium Cancer Malignancy Algorithmus) wyniki  badań HE4 i Ca125 mogą być połączone poprzez ustalenie przewidywalnego indeksu

Ten indeks umożliwia oszacowanie ryzyka istnienia nabłonkowego raka jajników i dodatkowo pozwala na ocenę ryzyka w przypadku istnienia guza o niejasnym charakterze w obszarze miednicy.

Otrzymany wynik pozwala określić stopień ryzyka i zakwalifikować kobiety do grupy wysokiego lub niskiego ryzyka.

Dodatkowo u pacjentek przed operacją TEST ROMA jest pomocny w ustaleniu czy istnieje ryzyko wystąpienia złośliwej formy raka jajnika, co ma kluczową rolę dla zapewnienia właściwego leczenia.

Izolowany marker nowotworowy HE4 jest stosowany nie tylko w diagnostyce, ale także w monitorowaniu postępów choroby, leczenia oraz dla oceny nawrotów nowotworu.

Kiedy wykonujemy TEST ROMA, wczesna profilaktyka

TEST ROMA należy zlecać już w przypadku jak wystąpią nieustępujące, niepokojące objawy zlokalizowane w okolicach podbrzusza (zaparcia, wzdęcia, bóle w podbrzuszu, uczucie pełności w brzuchu). Wskazania do wykonania badania rosną, jeśli do objawów dołączą się ogólne zmęczenie, osłabienie, utrata apetytu, złe samopoczucie.

Bezwzględnymi wskazaniami do diagnostyki jest wystąpienie bolesnego parcia na pęcherz, bólu przy oddawaniu moczu w połączeniu z bólem podbrzusza, uczucia ucisku w podbrzuszu, czy krwawienie z pochwy.

Czynniki wpływające na ryzyko wystąpienia raka jajników

Statystyczne ryzyko zachorowania zależy od kilku cech. Należą do nich:
- wiek około menopauzalny i pomenopauzalny i związany z nim status hormonalny,
- rodność (wysoka oznacza mniejsze ryzyko),
- warunki socjoekonomiczne (im lepsze, tym ryzyko mniejsze),
- dieta (dieta wysokotłuszczowa; zwiększone spożycie mleka, przetworów mlecznych oraz laktozy, a także picie kawy nieznacznie podnoszą ryzyko raka jajnika),
- wywiad rodzinny (występowanie nowotworów w rodzinie zwiększa ryzyko),
- wielkość guza i jego obustronne występowanie,
- leczenie lekami stymulującymi owulację,
- karmienie piersią (zmniejsza ryzyko).

Przeciwskazania do wykonania TESTU ROMA

Testu ROMA nie można zastosować w przypadku:
- pacjentek poniżej 18. roku życia,
- u kobiet będących w trakcie chemioterapii,
- u kobiet uprzednio leczonych na nowotwór. 

Interpretacja wyników Testu ROMA (metoda Roche)

Wynik Testu ROMA poniżej 11,4% w przypadku kobiet przed menopauzą oznacza niskie ryzyko choroby nowotworowej, a wynik równy lub wyższy 11,4%– ryzyko wysokie. W przypadku kobiet po menopauzie ryzyko wysokie oznacza wynik równy lub wyższy niż 29,9% poniżej tej wartości ryzyko uważane jest za niskie.