KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB
NOWE BADANIE W PRACOWNI MIKROBILOGII - PANEL GENETYCZNY NOVODIAG BACTERIAL GE+

NOWE BADANIE W PRACOWNI MIKROBILOGII - PANEL GENETYCZNY NOVODIAG BACTERIAL GE+

 


Diagnostyka infekcji bakteryjnych przewodu pokarmowego - panel genetyczny Novodiag®Bacterial GE

Zakażenia pokarmowe występują na całym świecie i nie dotyczą wyłącznie krajów rozwijających się. Związane są ze spożyciem pokarmów zawierających patogenne drobnoustroje lub wytwarzane przez nie toksyny. Dochodzi do nich w ciągu całego roku, chociaż w przypadku niektórych drobnoustrojów obserwuje się sezonowość. 

Jednym z objawów zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego spowodowanego zakażeniem jest biegunka. Objawia się ona oddawaniem półpłynnego, płynnego lub wodnistego stolca częściej niż trzy razy dziennie. W stolcu mogą pojawiać się patologiczne składniki takie jak śluz, ropa, krew.

Etiologia biegunki jest trudna do ustalenia wyłącznie na podstawie objawów klinicznych. Identyfikację czynnika zakaźnego umożliwiają badania mikrobiologiczne. Wskazaniem do wykonania takiego badania są: objawy utrzymujące się ponad 2 tygodnie, przypadki o ciężkim przebiegu, obecność krwi w kale, gorączka, objawy po powrocie z krajów o zwiększonym ryzyku zachorowania, wystąpienie ogniska epidemicznego.

Szybkość i prawidłowa identyfikacja czynnika zakaźnego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej terapii pacjenta z biegunką. Niewłaściwe postępowanie
z takim pacjentem może być przyczyną nie tylko przewlekłych objawów ze strony układu pokarmowego, ale może również prowadzić  do rozwoju procesu chorobowego w innych narządach. Podawanie antybiotyków przy wystąpieniu biegunki jest zasadne tylko w niewielu sytuacjach. Antybiotyki nie działają na wirusy, prowadzą do selekcji wieloopornych drobnoustrojów, a zastosowanie antybiotyku przy infekcji enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli produkującymi toksynę Shiga może spowodować wystąpienie zespołu hemolityczno-mocznicowego.

Klasyczne metody diagnostyki zakażeń obejmują hodowlę drobnoustrojów na pożywkach oraz identyfikację metodami biochemicznymi. Proces oznaczenia trwa zazwyczaj kilka dni, ale czas może wydłużyć się, jeżeli ustalenie przyczyny biegunki wymaga wykonania kilku badań. Wyhodowanie i identyfikacja niektórych mikroorganizmów wymaga ponadto specyficznych, niedostępnych w rutynowej diagnostyce metod.

Diagnostyka molekularna z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) umożliwia wykrywanie fragmentów materiału genetycznego charakterystycznych dla poszukiwanego drobnoustroju. Metodę cechuje wysoka czułość i specyficzność oraz krótki czas wykonania oznaczenia. Jest ona skuteczna również w diagnostyce mikroorganizmów trudnych w hodowli. Wynik oznaczenia genetycznego jest prosty w interpretacji.

Panel Novodiag®Bacterial GE+

Panel służy do szybkiej diagnostyki patogenów bakteryjnych wywołujących zakażenia przewodu pokarmowego. Oznaczenie wykonuje się testem genetycznym Bacterial GE+ w systemie Novodiag firmy Mobidiag. Zastosowana w badaniu metoda Real Time – PCR w połączeniu z metodą mikromacierzy pozwala na jednoczesne wykrywanie w próbce z wysoką czułością i swoistością materiału genetycznego wielu mikroorganizmów. W badaniu wykorzystywane są jednorazowe kasety (kartridże) zawierające wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia identyfikacji. Kasety zawierają również wewnętrzną kontrolę.

Wynik dodatni testu wskazuje na wykrycie jednego lub, w przypadku koinfekcji, kilku drobnoustrojów. Prawidłowość wykonania oznaczenia potwierdza pozytywny wynik wewnętrznej kontroli testu.

Panel Novodiag®Bacterial GE+ obejmuje 13 drobnoustrojów będących najczęstszą przyczyną bakteryjnego zakażenia przewodu pokarmowego:

1.            Campylobacter coli
2.            Campylobacter jejuni
3.            Clostridium difficile toksyna B
4.            Enteroagregacyjne Escherichia coli (EAEC)
5.            Enterokrwotoczne Escherichia coli (EHEC), Shiga-toksyny stx1 and stx2
6.            Enteropatogenne Escherichia coli EPEC
7.            Enterotoksynogenne Escherichia coli (ETEC)
8.            Salmonella spp.
9.            Shigella spp. / enteroinwazyjne Escherichia coli (EIEC)
10.          Vibrio cholerae
11.          Vibrio parahaemolyticus
12.          Yersinia enterocolitica
13.          Yersinia pseudotuberculosis/pestis