facebook
KARIERA
KONTAKT
logo Grupy ALAB

ALEX Panel 282 Diagnostyka molekularna alergii

 

ALEX Panel 282

Diagnostyka molekularna alergii 
(156 ekstraktów i 126 molekuł)

 

To nowoczesne uzupełnienie dotychczasowej diagnostyki alergii. ALEX jako pierwszy:

 • pozwala na ilościowy pomiar swoistej sIgE,
 • szeroki zakres testu, aż 282 składowe - 156 ekstraktów i 126 molekuł,
 • zastosowanie inhibitora CCD, zwiększa specyficzność testu.

 

ALEX to następna generacja testów In vitro na multipleks, najbardziej zaawansowana

oparta na technologii nanocząsteczek, na których prezentowane są alergeny. Dzięki możliwościom jakie daje nanotechnologia, możliwa jest ocena IgE wobec aż 282 składowych. Pozwala na równoczesny pomiar całkowitej IgE i swoistej IgE, przeciwko istotnym klinicznie ekstraktom i ich molekułom. Oznaczenie ekstraktów alergenowych w teście ALEX służy do potwierdzenia lub uzupełniania otrzymanego wyniku wobec pojedynczych molekuł alergenu.

 

Eliminuje fałszywie pozytywnie wyniki alergenów pochodzenia roślinnego - inhibitor CCD

Większość alergenów pochodzenia roślinnego i jady owadów zawiera determinanty węglowodanów reagujące krzyżowo - CCD. Są to węglowodanowe łańcuchy boczne indukujące wytwarzanie swoistych przeciwciał IgE. Przeciwciała skierowane przeciw CCD reagują krzyżowo ze wszystkimi białkami zawierającymi CCD. Do tej pory nie wykazano ich znaczenia klinicznego a ok. 25% pacjentów z alergią ma IgE anty-CCD, co generuje znaczną liczbę dodatnich sIgE.

Zastosowanie inhibitora CCD w ALEX Panel 282 ziwększa specyficzność testu, poprzez ograniczenie wyników fałszywie dodatnich.

 

ALEX Panel 282 będzie pomocny w:

 • Określeniu indywidualnego profilu uczulenia pacjenta, m.in. poprzez wykluczenie reakcji krzyżowych,
 • Wskazówki dietetyczne, może zmniejszyć potrzebę wykonywania prób prowokacyjnych,
 • Określa prawdopodobieństwo nabycia tolerancji, na mleko i białko jaja.
 • Pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia ciężkich ogólnoustrojowych reakcji,
 • Odczulanie, przyczynia się do efektywności terapii.
 • W przypadku ograniczeń zastosowania testów skórnych, np. u dzieci czy w przypadku przeciwwskazań do PTS.

Większość pacjentów z alergią,  wykazuje dodatnie wyniki badań dla wielu alergenów i prawdziwy czynnik wywołujący objawy może być trudny do identyfikacji . ALEX Panel 282 pozwala precyzyjnie ustalić właściwą cząstkę uczulającą.


Czemu to jest tak istotne:

Reakcje krzyżowe - O reakcji krzyżowej mówimy wtedy gdy u osoby uczulonej, występują o bajwy alergii w odpowiedzi na kontakt  z min, dwoma pozornie różnymi alergenami, ale o podobnej budowie strukturalnej. Inaczej mówiąc w przypadku dużego podobieństwa w budowie pomiędzy alergenami, przeciwciała mogą sie pomylić i związać do innego alergenu powodując reakcję krzyżową. Praktycznie oznacza to, że np osoba pierwotnie uczulona na lateks może mieć alergię na banana, kiwi, awokado tzw.  zespół lateksowo- owocowy.

Wskazówki dietetyczne a próby prowokacyjne- uznawane w alegii pokarmowej za złoty standard.  Należy jednak pamiętać o ryzyku wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Dzięki diagnostyce molekularnej z użyciem Panelu ALEX 282 możemy lepiej dopasować zalecenia dietetyczne uwzględniając właściwości poszczególnych białek w zależności od tego czy są poddane obróbce termicznej czy też spożywane w formie surowej. Tylko alergeny stabilne,które są odporne na wysoką temperaturę i procesy trawienia są zdolne do silnego uczulenia i wywoływaniagroźnych dla życia obajwów klinicznych.

Prawdopodobieństwo nabycia tolerancji - Dobrym przykładem jest problem alergii na mleko u dzieci, które równie często z niej wyrastają. Okresowe oznaczenie poziomu przeciwciał pzreciwko kazeinie (jednego z komponentów mleka) i ich sukcesywny spadek będzie informował o nabywaniu tolerancji na mleko.

Odczulanie -  w szczepionkach odczulających dominują  tzw. komponenty główne, jeżeli u pacjenta nie wytsępują przeciwciała przeciwko tym komponentom skuteczność odczulania będzie niska. Ponadto wielu pacjentów wykazuje dodatnie wyniki testów  skórnych i serologicznych na jady zarówno osy  jak i pszczoły (podwójna pozytywność), ale reaguje klinicznie tylko na jeden z nich (reagujące krzyżowo CCD). Diagnostyka molekularna pozwala na precyzyjne określenie źródła alergii.

Ograniczenia zastosowania PTS

 • Podejrzenie silnej  reakcji anafilaktycznej, np jady owadów.
 • Ponadto u pacjentów ze źle kontrolowaną astmą, zaburzonymi badaniami spirometrycznymi i upośledzoną funkcją płuc.
 • Przyjmowanie leków antyhistaminowych – w przypadku testów z krwi leki antyhistaminowe nie wpływają na wynik testu i mogą być cały czas przyjmowane przez pacjenta. Testy skórne wymagają odstawienia leków na kilka tygodni przed planowanym badaniem, w przeciwnym razie wynik może być zafałszowany.
 • Ciąża, choroby skóry np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, zmiany zapalne skórne, alergie skórne (wysypka, swędzenie).

 

ZASADA POMIARU  -  ALEX jest testem immunologicznym w fazie stałej.

Ekstrakty alergenów lub molekuły alergenowe są połączone z nanocząsteczkami, które są umieszczone w sposób uporządkowany w fazie stałej tworząc makroskopową macierz. Najpierw, związane z cząsteczkami alergeny reagują ze specyficznymi IgE, które są obecne w surowicy pacjenta. Po inkubacji, niespecyficzne IgE są wypłukiwane. Następnie, dodawane jest znakowane enzymem przeciw-ludzkie przeciwciało detekcyjne anty-IgE, które tworzy kompleks ze związanym specyficznym IgE. Po drugim etapie płukania, dodawany jest substrat, który jest przekształcany w nierozpuszczalny, barwny precypitat przez związany z przeciwciałem enzym. Ostatecznie, reakcja enzym-substrat jest zatrzymywana przez dodanie odczynnika blokującego. Kolejnym krokiem w procedurze laboratoryjnej jest uzyskanie i analiza obrazu z wykorzystaniem urządzenia ImageXplorer. Wyniki testu są analizowane przez program MADx Raptor Software i przedstawiane w jednostkach odpowiedzi IgE (kUA/L). Wynik całkowitego IgE jest również przedstawiany w jednostkach odpowiedzi IgE (kU/L).

Przygotowanie do badania

 •  Pacjent nie musi być na czczo, należy jedynie unikać posiłków wysokotłuszczowych.
 • Nie wymaga odstawienia leków sterydowych i przeciwhistaminowych podanych doustnie i miejscowo.
 • Próbki surowicy  z krwi żylnej lub krwi włośniczkowej.

 

ALEX panel 282 Diagnostyka molekularna alergii jest dostępny w dwóch wariantach z konsultacją (interpretacją wyniku) i bez.  Konsultacja wyniku opiera się na  uzyskanym wyniku ekstraktów, molekuł  i wymaganym  do badania formularza w formie wywiadu medycznego.  Za interpretację wyniku jest odpowiedzialny doświadczony alergolog specjalizujący się w diagnostyce molekularnej alergii.

 

PRZEJDŹ DO SKLEPU, ABY KUPIĆ BADANIE.