Do -50% na WSZYSTKIE BADANIA z kodem: BAD247 Sprawdź
Strona główna > Testy prisca

Testy PRISCA

 

Test Podwójny - test PAPP-A 

 

Należy do najczęściej stosowanych prenatalnych testów skriningowych.  Służy do określenia statystycznego ryzyka wystąpienia najczęściej stwierdzanych u płodu trisomii chromosomów 13  (zespół Patau ‘a), 18 (zespół Edwardsa ) i 21 (zespół Downa). 

Kiedy wykonać?

Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  zaleca się wykonanie testu między 11 a 13(+6 dni) tygodniem ciąży, niezależnie od wieku.

Na czym polega Test podwójny?

Jest to badanie biochemiczne, oparte na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu stężenia wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej i stężenia białka PAPP-A na aparacie Immulite 2000, powinno być wykonane równolegle z badaniem USG przezierności karkowej. Wyniki badań prenatalnych nigdy nie powinny być analizowane samodzielnie. Wyniki służą do określenia statystycznego ryzyka wystąpienia u płodu aneuploidii  przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Należy je w każdym przypadku skonsultować z lekarzem.

 

  

Test Potrójny 

 

Test potrójny to ocena ryzyka wystąpienia wad genetycznych i wady cewy nerwowej u płodu na podstawie analizy poziomów hormonów i białka płodowego we krwi kobiety w II trymestrze ciąży. Test potrójny jest alternatywą dla testu podwójnego w przypadku niewykonania go w pierwszym trymestrze ciąży lub jako uzupełnienie badania I trymestru w uzasadnionych przypadkach. Trisomia 13, czyli zespół Patau, nie jest wykrywalny przez test potrójny.

Kiedy wykonać?

Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  zaleca się wykonanie testu między 15 a 18 tygodniem ciąży.

Na czym polega Test potrójny?

Jest to badanie biochemiczne, oparte na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu stężenia w surowicy ciężarnej całkowitego hCG,  AFP, wolnego estriolu  na aparacie Immulite 2000  powinno być wykonane równolegle z badaniem USG. Wyniki badań prenatalnych nigdy nie powinny być analizowane samodzielnie. Należy je w każdym przypadku skonsultować z lekarzem. Uzyskane wyniki  interpretuje się wraz z wynikami USG płodu oraz danymi demograficznymi matki. Informacje poddawane są analizie komputerowej celem określenia ryzyka urodzenia dziecka z najczęściej występującymi chorobami genetycznymi.