do -20% na WSZYSTKIE PAKIETY BADAŃ z kodem: 23WIOSNA Sprawdź
Strona główna > Test prenatalny harmony
Test prenatalny HARMONY

Test prenatalny HARMONY

 

TEST PRENATALNY HARMONY
Najlepiej przebadany nieinwazyjny test prenatalny na rynku.

 

 • Czym jest test Harmony?

Harmony to bezpieczny test wykonywany z krwi matki, który pozwala wykryć określone zaburzenia chromosomalne u płodu już od 10 tygodnia ciąży. 

Krew kobiety będącej w ciąży zawiera niewielkie ilości DNA dziecka. Test prenatalny Harmony wykorzystuje je do określenia prawdopodobieństwa występowania najczęstszych zaburzeń chromosomalnych, takich jak zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18) i zespół Patau (trisomia 13).
 
Test prenatalny Harmony jest najszerzej przebadanym nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT). Wykonano go już u ponad 1.000.000 kobiet w ciąży na całym świecie.

 

 • Jakie jeszcze informacje daje wynik testu Harmony?

Poza badaniem przesiewowym w kierunku wyżej wymienionych zaburzeń lekarz może uzyskać informacje na temat:

 • płci dziecka- oznaczenie płci możliwe jest także u bliźniąt,
 • monosomii X – nazywanej także zespołem Turnera, w którym u osoby płci żeńskiej brakuje jednego chromosomu X, co może prowadzić do wad serca, zaburzeń hormonalnych oraz problemów z nauką,
 • mikrodelecji 22q11.2 – nazywanej także zespołem DiGeorge’a, zaburzenia spowodowanego brakiem małych fragmentów (mikrodelecji) chromosomu 22, co może prowadzić do zaburzeń pracy serca, nerek, wzrostu czy kłopotów z nauką,
 • aneuploidii chromosomów płciowych – zmiany liczby chromosomów X i Y, mogące prowadzić do trudności w nauce i zaburzeń behawioralnych oraz innych problemów zdrowotnych.

 

 • Kto może wykonać test przesiewowy?

Choroby genetyczne, np. zespół Downa, mogą wystąpić w każdej ciąży. Chociaż ryzyko ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem, to większość dzieci z zaburzeniami chromosomalnymi rodzona jest przez kobiety, które mają mniej niż 35 lat

Test Harmony może wykonać kobieta w każdym wieku, będąca w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej, w tym również w ciąży w wyniku zapłodnienia metodą in vitro.

 

 • Porównanie testu Harmony z rutynowymi badaniami przesiewowymi wykrywającymi zespół Downa

 

Dlaczego warto wybrać test Harmony?

Test prenatalny Harmony skuteczniej wykrywa zespół Downa, z mniejszym odsetkiem wyników fałszywie dodatnich niż rutynowe testy przesiewowe niezależnie od wieku matki lub ryzyka*.
 

 • Test prenatalny Harmony krok po kroku:

Ważne!
 

 • Proste do interpretacji odpowiedzi
  Przesiewowy test Harmony wykrywa ponad 99% przypadków zespołu Downa w czasie ciąży. Rutynowe badania przesiewowe mogą pominąć nawet 20% przypadków (1 na 5).
 • Mniej błędnych wyników
  Test Harmony ma wyższą czułość niż rutynowe badania przesiewowe w kierunku zespołu Downa.
  Dzięki testowi Harmony zmniejsza się konieczność wykonywania dodatkowych badań w związku z fałszywie dodatnim wynikiem. Wykonanie badania pozwala pozbyć się niepotrzebnego niepokoju.

 • Wiarygodne informacje
  Lekarz prowadzący ciążę będzie podejmował decyzje w oparciu o wiarygodne wyniki. Precyzja wysokiej jakości testu prenatalnego Harmony pozwala ginekologowi udzielić jasnych odpowiedzi na pytania Pacjentki.

   

  Więcej informacji na temat badania
  uzyskasz
  u swojego lekarza prowadzącego ciążę lub kontaktując się z nami e-mail: harmony@alab.com.pl
  Możesz też pobrać ulotkę (pobierz ulotkę w PDF)

 

 

*Ryzyko odnosi się do średniego ryzyka populacyjnego (przed ukończeniem 35 lat) i wysokiego ryzyka populacyjnego (po ukończeniu 35 lat). Ciąże mnogie z obecnością więcej niż 2 płodów, zespół znikającego bliźniaka w wywiadzie, przeszczepy narządów u matki lub aneuploidia u matki są przeciwskazaniem do wykonania testu Harmony.

1. Wyniki badań z wykorzystaniem testu Harmony opublikowano w 48 recenzowanych publikacjach naukowych przedstawionych do stycznia 2018 roku. Wszystkie publikacje umieszczono na stronie internetowej harmonytest.com/references.
2. Dane, na podstawie których uzyskano wyniki, udostępniane na prośbę klienta.
3. Norton E.M. i in., N Engl J Med., 2015 Apr 23; 372(17):1589-97.
4. Wax J. i in., J Clin Ultrasound, 2015 Jan; 43(1):1-6.
5. The California Prenatal Screening Program. March 2009. Provider Handbook 2009.